Välkommen till Sveriges i särklass största kristna konferens!

På Almedalsveckan, syr alla ihop sitt eget program, för att få den sortens konferens som man vill gå på. Den här hemsidan finns för att man ska få all info man behöver om man vill göra sin Almedalsvecka till en kristen konferens. Kriteriet för att hamna i programmet här, är att programpunkten arrangeras av en kristen grupp eller berör något som man brukar tala om inom kyrkan.

Du kan se en lista över tidigare år här. Särskilt intressant är 2020 och 2021. Det var inställt 2020, så jag gjorde en alternativ, digital, Almedalsvecka. Den ligger kvar och kan ses i efterhand. 2021 gjordes Almedalsveckan helt digital. De flesta av dessa programpunkter kan ännu ses.


Vad gäller årets program, är tidpunkten kursiverad och försedd med asterisk om man får mat på den programpunkten. Om titeln är kursiverad och försedd med asterisk, innebär det att programmet direktsänds via internet. Det är bara att klicka på rubriken för att hitta länk till sändningen.

*Kontakt med mig som gjort den här sidan:

Söndag 3/7
11:00 - 12:00 Kan du föreställa dig en hel dag helt utan kvinnors arbetskraft? Talarplats, Donners plats Feministiskt initiativ
12:00 - 13:00 Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter Talarplats, Donners plats Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
14:15 - 15:45 Ensamhetens gissel blir samhällets gnissel S:t Hansgatan 32, S:t Hansskolan, "Skolgården" initiativ Samutveckling!, We are laja
14:30 - 15:15 Kinas verkliga ambition - en blick in bakom kulisserna Cramérgatan, H308, "Trottoaren framför universitetsfilialen Cramergatan 3" Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
15:00 - 16:00 Hatbrottlagstiftning eller hädelselagar? Talarplats, Donners plats Set My People Free International
15:30 - 16:30 Varför lyckas vi inte ge likvärdigt stöd till våldsutsatta barn?* Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Stiftelsen Allmänna Barnhuset
22:00 - 22:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Socialdemokraterna Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling


Måndag 4/7
07:30 - 08:00* Bön för veckan som ligger framför oss, frukost efteråt. Daniel Alm, Pingst FFS och Eva Barck, Sverigebönen Elida Elida och Sverigebönen
08:00 - 08:40* Så kan studieförbunden bidra till välfärden Donners plats 1, Donnerska huset, "Mötesplats Civilsamhälle" Studieförbunden
08:00 - 08:45* Hur hjälps vi åt att stoppa mäns våld mot kvinnor? Tranhusgatan 2 IF Metall
08:00 - 08:45* Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
08:30 - 09:00* Mat först efteråt Dagens eftertanke - hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet? Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
09:00 - 09:40 Hej människa, hur mår du? Donners plats 1, Donnerska huset, "Civilsamhällesarenan" Sensus studieförbund
09:00 - 09:45* Hur ser det ut i helvetet? Några tankar om kristen eskatologi.* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
09:00 - 09:45* Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
09:00 - 10:00* Det osynliggjorda våldet i vårdnadstvister - hur kan barns rättigheter stärkas? Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Jämställdhetsmyndigheten
09:30 - 10:30 Ny studie visar vilka konsekvenser flickor riskerar som vägrar hijab Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
09:30 - 10:30 Konfessionella friskolor - samhällsproblem eller mänsklig rättighet?* Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, (G) som i Gud
10:00 - 10:30 Tolv länder har dödsstraff för apostasi och hädelse. Vilken roll kan Sverige spela? Hamnplan, H201 Set My People Free International
10:00 - 10:45* Stärker trossamfunden det svenska samhället? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Sveriges kristna råd, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
10:00 - 10:45* Framtidshot, motstånd och hopp - vad är det vi kämpar för och vill försvara?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
10:00 - 11:00 Tillgång till skydd, stöd och rättvisa för barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering Strandgatan 14, Gotlands museum, "Sävesalen" Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, Stiftelsen Child10
10:45 - 12:15 Mäns våld mot kvinnor och barn S:t Hansgatan 32, S:t Hansskolan, "Skolgården" initiativ Samutveckling!, We are laja
11:00 - 12:00 Religionsfrihet och yttrandefrihet - vänner eller fiender? Söderväg 3a, Blå Station, "Plan 2" Humanisterna
11:15 - 12:00 Att köpa sex är olagligt - är arbetet mot prostitution effektivt nog? B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B23" Brottsförebyggande rådet, Brå
11:30 - 12:45* Hur kan förskola och skola främja integration, stärka barns rättigheter och förebygga hedersvåld? B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B 22" Acting for Change
12:00 - 12:45* Varför skjuter de? Om orättvisor och exkludering som grogrund för våld Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Kristna Råd, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
12:00 - 13:00 Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter Talarplats, Donners plats Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
12:00 - 13:00 På barns begäran - nedtagning av sexuellt kränkande bilder och filmer på barn Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" ECPAT Sverige
12:30 - 13:15* Att växa upp med Gud - om barnvänlig och barnförbjuden religion S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
12:30 - 13:30 Barnvräkningar - varför händer det - och vad gör vi åt det? Hamnplan, H216 Frälsningsarmén
13:00 - 13:45 Skärpta krav på spelreklamen - vad blir de verkliga effekterna?* Donners plats 1, Donnerska huset, "Donnerska Terrassen" Svenska Spel
13:00 - 13:45* Vilken värld vill vi se? - Ett samtal om värderingar, teologi, drömmar och aktivism. Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Act Svenska kyrkan, PMU, Diakonia
13:00 - 13:55 Sexuella övergrepp mot barn - en av fem har blivit en av fyra* Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Stiftelsen Allmänna Barnhuset
13:00 - 14:00 Hur kan vi få hem bortförda hedersvåldsutsatta barn? Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
13:00 - 14:00 Jämställdhet - lösningen för att få fler i jobb? Korsgatan 4, "Länsstyrelsens nedre trädgård" Jämställdhetsmyndigheten
13:30 - 14:15* Konstruktivitet som svaret på destruktivitet - pacifism och ickevåld som samhällskraft* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda
14:15 - 15:00 Ökar eller minskar spelproblemen?* Donners plats 1, Donnerska huset, "Donnerska Terrassen" Svenska Spel
14:30 - 15:15 Kinas verkliga ambition - en blick in bakom kulisserna Cramérgatan, H308, "Trottoaren framför universitetsfilialen Cramergatan 3" Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
14:30 - 15:15* Prata med oss, inte om oss - ungdomar som förändringsaktörer* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda
14:30 - 15:30 Vad är politiker beredda att göra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
14:30 - 15:30 Våld i nära relationer ska upphöra - men vet vi hur vi ska förebygga det? Strandgatan 14, Gotlands museum, "Bildstenshallen" Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
14:30 - 15:30 Hur förhindrar vi att kvinnor och barn som flyr Ukraina utsätts för exploatering? Korsgatan 4, "Länsstyrelsens trädgård" Jämställdhetsmyndigheten
15:00 - 15:45* Är Gud tillbaka i svensk inrikespolitik? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
15:00 - 15:45 Hur motverkar vi alkoholsmugglingen och dess negativa konsekvenser för samhället? B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B11" Sprit & Vinleverantörsföreningen
15:00 - 15:50 Spelreklam, journalistik och kommersiell yttrandefrihet Mellangatan 29, "Hotell Gute" Tidningsutgivarna
15:00 - 16:00 Slutar Putin skjuta om vi lägger ned vapnen?* Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, (G) som i Gud
15:30 - 16:15 Dödshjälp - vårt öde?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
16:00 - 16:45* Barn på flytt - strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Sociala missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
16:00 - 17:00 Hur uttrycker sig den antimuslimska rasismen? Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen" LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
16:00 - 17:00 Religionsfrihet nyckeln till kvinnors frigörelse? Religious freedom key to women's empowerment? Talarplats, Donners plats Set My People Free International
16:00 - 17:00 Går det att omvända hedersvåldsutövare? Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
16:30 - 17:15* Vad betyder kultur och folkbildning för samhället och demokratin?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
17:00 - 17:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Moderaterna Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
17:00 - 18:00* Hur kan vi stödja en rättvis fred mellan Israel och Palestina? fartyg, Elida Vänskapsförbundet Sverige-Israel
20:30 - 21:15 Vågar vi, kan vi, ta ställning för utökad normmedvetenhet? Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
22:00 - 22:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Vänsterpartiet Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling


Tisdag 5/7
07:30 - 08:00* Bön för ledare och folkvalda, frukost efteråt. Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen, och Maria Smeds, EFS Elida Elida och Sverigebönen
07:45 - 08:45* Vi tar inte ansvar för din klimatångest - second hand vill ändra ditt konsumtionsmönster Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
08:00 - 08:40* När hat och hot mot civilsamhället tystar samtalet* Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen" Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
08:30 - 09:00* Mat först efteråt Dagens eftertanke - hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet? Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
09:00 - 09:45* Är allt ok så länge ingen annan skadas? Om innebörden av att tänka moraliskt.* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
09:00 - 09:45 Global solidarity beyond aid* Donnersgatan 6, "Sverige i världen" Act Svenska kyrkan/Act Church of Sweden
09:00 - 09:45 Att navigera i ett ätstört samhälle - vilken värld möter unga idag? Norra Kyrkogatan 2, Församlingshuset Domkyrkan Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, Sensus studieförbund
09:00 - 10:00* Hur kan förändring ske i det oväntade mötet? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Equmeniakyrkan, Vårdklockans kyrka - Andrum Visby
09:15 - 09:30* Militär själavård* Klinttorget 4, Gotland Soldathem Svenska Soldathemsförbundet
09:30 - 10:30 Demokratikrav- inskränkning av religionsutövning eller nödvändig åtgärd?* Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, (G) som i Gud
09:30 - 10:30 Hur ska fler anmälda fall om könsstympning leda till fällande domar? Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
10:00 - 10:30 Hatbrottslagstiftning eller hädelselagar Hamnplan, H201 Set My People Free International
10:00 - 10:40 Unik samkörning av data säkrar studieförbundens statsbidrag Donners plats 1, Donnerska huset, "Mötesplats Civilsamhälle" Studieförbunden
10:00 - 10:45* Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
10:00 - 10:45* Är det skillnad på flykting och flykting? Asylrätt, flyktingmottagande och människosyn* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
10:00 - 11:00 Var är reformerna som ökar den ekonomiska jämställdheten? S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen" Sveriges Kvinnoorganisationer
10:45 - 12:15 Vad innebär det att vara svensk? Vem får vara svensk? Vad kostar det på att bli inkluderad? S:t Hansgatan 32, S:t Hansskolan, "Skolgården" initiativ Samutveckling!, We are laja
11:00 - 11:45* Millions of Girls and Women like Me - A Story about Education in Afghanistan* Donnersgatan 6, "Sverige i världen" Sida
11:00 - 11:45 Ökar antalet våldtäkter eller är det fler som anmäler? Hamnplan 5, Bulhuset, "Bulhuset" Åklagarmyndigheten
11:00 - 11:50 En bråkdel av barn i familjer med missbruk nås av stöd - hur kan vi lyckas bättre? Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Junis
11:00 - 12:00 Tobaksförebyggande arbete i kommuner Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, "Furilden" Psykologer mot Tobak
11:00 - 12:00 Skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal B 15" Centralförbundet för socialt arbete, CSA
11:00 - 12:00 Mäns våld mot kvinnor i Sverige 2021 - under och bortom pandemin Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken Roks
11:40 - 12:15 Narkotika, vapen och gränsöverskridande brottslighet, rör det mig? Strandgatan 19, "TCO-landet" TULL-KUST
11:45 - 12:40* Civilsamhället, politiken och partierna - vad kan vi vänta nästa mandatperiod?* Donners plats 1, Donnerska huset, "Bottenplan, entré genom huvudingången" Fremia, Giva Sverige
12:00 - 13:00 Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter Talarplats, Donners plats Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
12:00 - 13:30* Varför ska vi i Sverige stödja Israel? fartyg, Elida Vänskapsförbundet Sverige-Israel
12:15 - 13:00* Kan man vara troende i skolan? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Sveriges Kristna Ungdoms Råd SKUR, Studieförbundet Bilda
12:30 - 13:15* Kriget mot barnen - hur stärker vi skyddet och säkerheten kring de mest skyddslösa?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda
12:30 - 13:15 Sveriges moderna slaveri - är vi sämst i Norden? Hamnplan, H216 Frälsningsarmén
12:30 - 14:00 Män och kvinnor - är det dags att försonas? S:t Hansgatan 32, S:t Hansskolan, "Skolgården" initiativ Samutveckling!, We are laja
13:00 - 13:30 Hur bryter vi utanförskapet och lyckas med integrationen? Strandgatan 26, Värdshuset Lindgården, "I trädgården" Visita
13:00 - 13:45 Våld och vårdnad - när får vi kvinno- och barnfrid? Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken Roks
13:00 - 14:00 Den ofrivilliga konkurrensen - möjligheter och hinder för samverkan i civilsamhället Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" ECPAT Sverige, Friends, Hugo Stenbecks stiftelse
13:00 - 14:00 Hur ser sexualisering och sexuellt våld ut inom hederskulturen? Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
13:00 - 14:30 Tackla tobak i tandvården, vi har nycklarna till nikotinfritt Sverige Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, "Furilden" Tandvård mot Tobak
13:10 - 15:00* Flyktingars situation i världen Novgorodgränd 1, "Hotell Visbybörs lokal" SWEDO
13:30 - 14:30 The great awokening - värdegrundsväckelse eller progressiv kättarjakt? fartyg, Elida, "Mittemot Skeppsbron 12 i Visby hamn" Svenska Evangeliska Alliansen, Hotspot
13:45 - 14:45 Var finns brottsofferperspektiv i arbetet mot människohandel? Hamnplan, H216 Frälsningsarmén
14:00 - 14:40 Strängare straff för hedersförtryck - leder det till ökat skydd för utsatta barn? Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Barnafrid, Linköpings universitet
14:00 - 14:45 Utsatthet på arbetsmarknaden - hur kommer vi till bukt med sexuella trakasserier på jobbet? Hamnplan, H202, "Kantar Publics tält" Kantar Public
14:15 - 15:45 Men rättstryggheten då? Så skyddar vi kvinnor som utsätts för våld i nära relation D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "D22" Centerkvinnorna
14:30 - 15:00 Hur bryter vi utanförskapet och lyckas med integrationen? Strandgatan 26, Värdshuset Lindgården, "I trädgården" Visita
14:30 - 15:15* Alla kan vara nere - om ungas psykiska ohälsa och kraften i att gå samman* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda, Mind
14:30 - 15:30 Hur ser hedersförtrycket ut i den salafistiska miljön? Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
15:00 - 15:45* Finns det hopp om allt går åt helvete? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
15:00 - 15:50* Står religionsfriheten emot individuella rättigheter? E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E31" Pingströrelsen
15:00 - 16:00 Är det skillnad på flyktingar och flyktingar?* Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, (G) som i Gud
15:30 - 16:00 Hur mår den svenska feminismen? Hamngatan, H412, "Expressens scen" Expressen
15:30 - 16:15 Kan någon förklara vad som händer i Polen?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
15:30 - 16:30 Tillståndsplikt för skyddat boende - ett hot mot den ideella jourrörelsen Visborgsgatan 1, Hotell Slottsbacken Roks
16:00 - 16:30 Hur mår Svenska kyrkan? Hamngatan, H412, "Expressens scen" Expressen
16:00 - 16:55 Vad händer efter våldet? Om barns rättigheter på skyddat boende* Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Rädda Barnen, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Barnafrid vid Linköpings universitet, Marie Cederschiöld Högskola
16:00 - 17:00 Vilka konsekvenser får kusinäktenskap? Ryska gränd 18, Grafikgruppen Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
16:00 - 17:00 Vilken plats har religionen i en sekulär stat? Talarplats, Donners plats Set My People Free International
17:00 - 17:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Kristdemokraterna Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
17:15 - 18:30* Bostad först - hinder och möjligheter Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Sveriges Stadsmissioner
18:00 - 18:50 Vaccinera dig mot ondska* Donnersgatan 6, "Sverige i Världen-scenen" FUF - Föreningen för utvecklingsfrågor, Omvärlden
20:00 - 21:00 Våra barn mördas - hur bryter vi mönstret? Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Foajén" Natur & Kultur, Almedalsbiblioteket
22:00 - 22:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Liberalerna Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling


Onsdag 6/7
07:30 - 08:00* Bön för utsatta i samhället och för integration, frukost efteråt. Bo Jeppsson, Frälsningsarmén och Hillevi Fahlquist, Sverigebönenteamet Elida Elida och Sverigebönen
08:30 - 09:00* Mat först efteråt Dagens eftertanke - hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet? Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
08:45 - 09:30* Unga hbtqi personers levnadsvillkor sämre än andra ungas Klinttorget 4, Gotland Soldathem Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
09:00 - 09:45* Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
09:00 - 10:00 Hur blir vi intressanta och relevanta för barn och unga? Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" ECPAT Sverige
09:00 - 09:45* Har kroppen försvunnit i kristen spiritualitet och i vår samtid?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
09:00 - 09:45* Ukraine - religion and culture in times of war Hästgatan 13, "Kunskapstriangeln" Lunds universitet
09:30 - 10:30* Socialt arbete på ideell grund - erfarenheter från Storbritannien Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén Frälsningsarmén
09:45 - 10:40 Gud i skamvrån i skolan? fartyg, Elida Claphaminstitutet
10:00 - 10:45* Individualism och demokrati, mångfald och inkludering - hur ser framtidens folkbildning ut?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
10:00 - 10:30 Minst 20 länder kriminaliserar att lämna eller ifrågasätta islam Hamnplan, H201 Set My People Free International
10:00 - 10:45* Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
10:00 - 10:40 Vad hjälper barn på flykt - vilka risk- och skyddsfaktorer kan vi se? Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" Barnafrid, Linköpings universitet
10:00 - 10:45 Klimatomställningens utmaningar - hur bygger vi fred i mineralrika DR Kongo? Donnersgatan 6, "Sverige i världen" PMU
11:00 - 11:45 På vilka villkor ska staten ge stöd till trossamfund? B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B25 + B27" Södertörns högskola
11:00 - 12:00 Tillsammans mot våld i nära relationer - vad kan arbetsgivaren och kollegor göra? Kinbergs plats 3, trädgården Confidence & Victory
12:00 - 12:45* Dags att motverka segregationen - hur går vi till väga? B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B25 + B27" Södertörns högskola
12:30 - 13:15* Ny i Sverige - hur motverkar vi risken för utanförskap i det nya samhället?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
12:30 - 13:45 Inte utan min pälskling - husdjurens roll vid våld i nära relationer* B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal: B23" Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV)
12:00 - 13:00* Hur kan samverkan mellan privat och ideell sektor skapa en tryggare värld för barn och unga? Hamnplan, H218, "Barnrättstorget" ECPAT Sverige
12:00 - 13:00 Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter Talarplats, Donners plats Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
12:30 - 13:30* Hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden? Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, "Oskarssalen" Frälsningsarmén
13:00 - 13:45* Life under Taliban rule - what's at stake for Afghan women?* Donnersgatan 6, "Sverige i världen, Almedalens arena för globala utvecklingsfrågor." Svenska Afghanistankommittén
13:00 - 14:00 EU:s vägval i migrationsfrågan Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Asylrättscentrum
13:00 - 14:00 Hoten mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter, hur arbetar vi vidare? B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B15" Miljöpartiets Jämställdhets-och mångfaldskommitté
13:00 - 14:00 Ett sant hopp som motståndskraft när samhället drar isär? Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Kyrkorummet" Svenska kyrkan, Prg. Social hållbarhet- fokus tillit och demokrati
13:30 - 14:15 Yttrandefrihet i cancel culture, Putinkontroll och hård polarisering - har åsikter blivit religion?* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
13:45 - 14:45* Jämställd fred i Mellanöstern - är det möjligt? Hästgatan 13, "Kunskapstriangeln" Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
14:00 - 14:45* Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
14:00 - 14:45 Hur kan samhället samarbeta bättre med civilsamhället kring hemlöshet? Hamnplan, H216 Frälsningsarmén
14:30 - 15:15* Må bra av kultur? Kulturens roll i den existentiella hälsan* Studieförbundet Bilda S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen"
15:00 - 15:45* Risker med föreslagna demokrativillkor som rör statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
15:15 - 15:45* Kan frågor stoppa våld i nära relationer? Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen" MIA Vidare, Samordningsförbunden Stockholm, Nationella nätverket för Samordningsförbund
15:30 - 16:15* Protest, kampsånger och höjda röster - musik som politik och aktivism* S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" Studieförbundet Bilda
16:00 - 17:00 Statslös för sin tro - statslös för sina åsikter Talarplats, Donners plats Set My People Free International
16:30 - 17:00 3 män, 3 lösningar - så stoppar vi mäns dödliga våld mot kvinnor Strandgatan 22 Unizon
17:00 - 17:30 Gemensamma krafttag mot trafficking och sexhandel - hur då? Almedalen, mötestält Centerkvinnorna
17:00 - 17:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Sverigedemokraterna Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
20:00 - 21:00 Hur kan liv i förändring bidra till att beroendebeteende bryts? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan
20:00 - 21:30* Minnesstund för kvinnor mördade av män 2022 Uddens gränd 8 Roks
22:00 - 22:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Centerpartiet Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling


Torsdag 7/7
07:30 - 08:00* Bön för landet, frukost efteråt. Stefan Abrahamsson, skeppare på Elida, och Marie Johansson Elida Elida och Sverigebönen
08:30 - 09:00* Mat först efter Dagens eftertanke - hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet? Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
09:00 - 10:00 EU-migranter i Sverige - vad drömmer de om och hur ser deras liv ut? S:t Hansgatan 32, S:t Hansskolan, "Aulan, Alla röster ska höras" Mantaray Impact, Alla röster ska höras
10:00 - 10:30 1.3 billion muslims do not have the freedom to leave or to change belief. Why? Talarplats, Donners plats Set My People free International
11:00 - 12:00 Papperslöshet, skuggsamhället och ska ett nej alltid vara ett nej? Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka Asylrättscentrum
12:00 - 13:00 Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter Talarplats, Donners plats Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
13:30 - 14:30 Bakom stängda dörrar - våldet ingen ser Almedalen, mötestält, "Alla röster ska höras" Lex Femme, Det gömda våldet ingen ser, Alla röster ska höras
14:30 - 15:15 Kinas verkliga ambition - en blick in bakom kulisserna Cramérgatan, H308, "Trottoaren framför universitetsfilialen Cramergatan 3" Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden
15:00 - 15:45 Nikodemussamtal - med företrädare för Miljöpartiet Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Domkyrkan" Visby domkyrkoförsamling
15:00 - 17:00 Mångfaldsparaden- en manifestation för medmänsklighet och demokrati Almedalen, scen RFSL Gotland, Region Gotland