Välkommen till Sveriges i särklass största kristna konferens!

På Almedalsveckan, syr alla ihop sitt eget program, för att få den sortens konferens som man vill gå på. Den här hemsidan finns för att man ska få all info man behöver om man vill göra sin Almedalsvecka till en kristen konferens. Kriteriet för att hamna i programmet här, är att programpunkten arrangeras av en kristen grupp eller berör något som man brukar tala om inom kyrkan.

2021 var Almedalsveckan helt digital. Därför kan man gå till programpunkterna nedan och i princip alla går ännu att se i efterhand.

2020 var Almedalsveckan helt digital. Därför gjorde jag en alternativ, helt digital, Almedalsvecka, med olika programpunkter som finns på internet. Även programpunkterna på den Almedalsveckan är tillgängliga att se. De finns här.

Eftersom det här är min hemsida, tar jag mig friheten att extra tydligt markera de evenemang som jag ordnar själv:

*Hur arbetar kyrkan internationellt mot människohandel och prostitution? Söndag 18.00
*Om kyrkans engagemang i integration och flyktingfrågor Måndag 18.00
*Vad kan husförsamlingar tillföra Svenska kyrkan? Tisdag 18.00


*Kontakt med mig som gjort den här sidan:

Söndag 4/7
16:00 - 17:00 Hur kan politiker i Sverige engagera sig för att motverka apostasi- och hädelselagar internationellt? Set My People Free International
16:15 - 17:15 Religionsfobi? Är en muslim farlig? Kan en kristen vara farlig? Är religionen farlig? Initiatives of Change, Initiativ Samutveckling, We are laja
18:00 - 19:00 Hur arbetar kyrkan internationellt mot människohandel och prostitution? Daniel Giertz
18:00 - 19:00 Kan kyrkan vara en intressant spelare inom besöksnäringen? Visby domkyrkoförsamling


Måndag 5/7
09:00 - 10:00 Är hijab på flickor i skolan förenligt med skollagen och jämställdhet? Riksorganisationen GAPF
10:00 - 11:00 Är gårdsförsäljning landsbygdens räddning? IOGT-NTO
10:00 - 11:00 Mångfald vaccin mot kompetensbrist Svenskt Näringsliv
10:00 - 11:00 Rättssäkerheten för unga hbtqi-personer som söker asyl RFSL Ungdom
10:00 - 12:30 Påverkar pandemin våldsbejakande extremism? Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
12:15 - 13:00 Q eller inte? Öppna Kristdemokrater
13:00 - 13:45 Antisemitism och det judiska minoritetskapet i Sverige Malmö Stad
13:00 - 14:00 Inte fritt villebråd - om skyddat boende för alla kvinnor #Utanskyddsnät
13:00 - 14:00 Demokratins högborg - eller fall? RFSL Ungdom, Ungdom Mot Rasism
13:00 - 14:00 Hur påverkar islamismen myndighetsutövningen i Sverige? Riksorganisationen GAPF
13:00 - 14:30 Dödshjälp i Sverige - dystopi eller utopi? RTVD (Rätten Till en Värdig Död)
14:00 - 14:30 Mångfaldsparaden - en digital manifestation för medmänsklighet och demokrati RFSL Gotland
14:00 - 14:30 Ungas utrymme i det demokratiska rummet Sensus studieförbund, Svenska kyrkan
14:00 - 14:45 Inequality: A human rights issue The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights
14:15 - 15:15 Black Lives Matter - vad har vi lärt oss om rasism i Sverige? Hur ser det ut egentligen? Initiatives of Change, We are laja, Initiativ Samutveckling
15:00 - 16:30 Sexuella och relationella minoriteters rätt till en jämlik lagstiftning Riksförbundet För Sexuella Minoriteter
18:00 - 19:00 Om kyrkans engagemang i integration och flyktingfrågor Daniel Giertz


Tisdag 6/7
08:30 - 09:00 Om kroppen, känslor och gränser om vad som är okej och inte. Att arbeta med samtycke med de yngsta Rädda Barnen
09:00 - 09:50 Riskbruk av alkohol ur primärvårdsläkares perspektiv - ett samtal med förebyggande effekter KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor
09:00 - 10:00 Hot och hat mot unga i civilsamhället - brott, gråzoner och att fortsätta göra sin röst hörd Ung Media Sverige, Brottsofferjouren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Brottsoffermyndigheten
09:30 - 13:00 Våra barn behöver skyddande lagar mot nikotin. Hur kan dessa lagar bäst utformas? Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak
09:45 - 10:45 Mäns våld mot kvinnor Initiativ Samutveckling, We are laja
10:00 - 11:00 Behöver Sverige ett transparensregister för lobbying? IOGT-NTO
13:00 - 14:00 Varför finns det bara tre fällande domar för könsstympning på 40 år? Riksorganisationen GAPF
13:00 - 14:30 En ny lagstiftning om det självvalda livsslutet? RTVD (Rätten Till en Värdig Död)
14:00 - 15:00 Den globala migrationen i pandemins fotspår FUF Stockholm Södra, FUF Föreningen för utvecklingsfrågor
14:30 - 15:15 Utlandskyrkans framtid Svenska Kyrkan Paris
14:30 - 15:30 Nationalistisk kulturkamp inför kyrkovalet Socialdemokrater för tro och solidaritet
16:00 - 16:45 Existentiell hälsa som resurs för barns meningsskapande - ljusglimtar och verktyg i en sekulär värld Ship of a New Story, House of Stories, Svenska Kyrkan, Emprogage, Aqua Sand Art, Tell'us Teater
17:00 - 18:00 Vilka frågor blir kyrkovalets viktigaste? Visby domkyrkoförsamling
18:00 - 19:00 Vad kan husförsamlingar tillföra Svenska kyrkan? Daniel Giertz


Onsdag 7/7
09:00 - 10:00 Långsiktigt stöd - utsatt och lämnad Riksorganisationen GAPF
10:00 - 10:30 Islamofobiska hatbrott - hur ser de ut och hur hanteras de? Brå, Brottsförebyggande rådet
10:00 - 10:45 Hur stoppar vi rasism bland barn och unga? Stiftelsen Friends
10:00 - 11:30 Frivillig dödshjälp - en mänsklig rättighet i livets slutskede RTVD (Rätten Till en Värdig Död)
11:00 - 12:00 När får Sverige en ny könstillhörighetslag? RFSL, RFSL Ungdom
12:00 - 12:45 Barnkonventionen - statslösa barns rättigheter Svenska Organisationen mot Statslöshet
12:15 - 13:00 Hbt+personers hälsa efter pandemin Öppna Kristdemokrater
12:15 - 13:15 Hatets pyramid - kan fördomar leda till diskriminering, kränkning, våld mot egendom och folkmord? Initiative of Change, We are laja
13:00 - 14:00 Pojkar och unga män i en hederskontext Riksorganisationen GAPF
15:00 - 16:00 Spellagen - hjälp eller stjälp för branschens hållbarhet och förtroende? Spelbranschens Riksorganisation SPER
16:00 - 17:00 1,3 Miljarder muslimer har inte frihet att byta religion - varför? Set My People Free International