Välkommen till min valkampanj!

Jag heter Daniel Giertz. Jag kandiderar i höstens kyrkoval, till kyrkomötet och stiftsfullmäktige för Centerpartiet, och till Vreta Klosters kyrkofullmäkige, för Levande Församling i Vreta Kloster.
Som jag har skrivit om tidigare, är gemenskapen i husförsamlingen en viktig del av den kristnes liv, eftersom prästen som predikar, ska utrusta de troende att bygga upp varandra. Detta innebär också att man inte bara undervisar ur Bibeln, utan också ger församlingsmedlemmarna nycklarna att själva läsa och förstå Bibeln.

Jag kommer därför, om jag får väljarnas förtroende, att försöka skapa ramar, såväl på nationell som på lokal nivå, för att starta husförsamlingar.

Några projekt jag har drivit förut eller driver nu eller har drivit tidigare är ett förbönsprojekt där man varje vecka (är målet) ber för en nämnd i Kommunfullmäktige, jag driver hemsidan Kristet i Almedalen som listar programpunkter under Almedalsveckan som antingen arrangeras av en kristen organisation eller berör ett ämne som brukar behandlas inom kyrkan, jag har volontärarbetat för Open Doors, med att översätta deras böneguider, bland annat med bön för muslimvärlden under ramadan. Innan Open Doors tog över det arbetet, hade jag direktkontakt med föreningen 30 Days och översatte själv hela böneguiden och lade ut den på internet. 2007 skrev jag själv en 16 veckors böneguide som jag fick rekommenderad av Anders Arborelius.